Waarom een dagboek bijhouden?

Als we gaan mediteren is het bijhouden van een meditatie-dagboek erg leerzaam. Het is een goed idee regelmatig, naar aanleiding van de meditatie-oefeningen, notities van je bevindingen op te schrijven.

Door op te schrijven wat we naar aanleiding van de meditatie ervaren, ontstaat er helderheid en overzicht met betrekking tot het proces waarin wij ons bevinden. Er zijn soms momenten dat we in de meditatie vastlopen, veel lijden ervaren of meegezogen worden met allerlei impulsen. Het is dan niet altijd helder wat er met ons gebeurt en waarom dat plaats vindt. Verschillende vragen houden ons dan bezig: Wat ervaren we nu precies? Wat hoort bij de persoonlijkheid en wat is een ervaring van de ziel? Wat is onwaar en onheilzaam? Wat is bevrijdend en zuiver? Waarom lopen we vast? Waarom ervaren we weerstand en waarom hebben we moeite met loslaten? Door het op te schrijven kunnen we bepaalde processen, die zich in ons afspelen, beter begrijpen.

Het onderzoeken, benoemen en beschrijven van het meditatieproces, geeft ons inzicht. Tevens is het interessant dat door het bijhouden van een meditatie-dagboek we in de loop van de tijd bepaalde patronen gaan ontdekken, die te maken hebben met identificatie, eigen belang, zelfbedrog enz.

Het doel van het meditatie-dagboek is onder andere meer zicht te krijgen op deze patronen om zodoende het transformatieproces te bevorderen. Het bijhouden van een meditatie-dagboek geeft ook inzicht in verschillende thema's op de mystieke weg.

Er zijn vele levensvragen die naar aanleiding van het meditatieproces naar voren komen: Wat is de zin van het bestaan? Wie ben ik? Wat is het doel van de mystieke weg? Wat is de betekenis van het lijden in de wereld? Op welke wijze kunnen we een bijdrage leveren om het lijden in onszelf en in de wereld te transformeren.