Genezende begeleide visualisatie

Zorg dat je rustig en gemakkelijk zit en sluit je ogen.

Breng je aandacht naar je hart en erken alles waar je dankbaar voor bent.

Probeer nu vanuit je diepste zelf elk gevoel van wrok, kwaadheid of spijt die je misschien in je hart of in je geest bij je draagt, los te laten... in ieder geval tijdens deze meditatie...

Herhaal nu enkele ogenblikken in stilte de volgende zin:...’Uw wil geschiede....’ Richt dit op je eigen wijze tot het Universum, tot God... tot je Hoger Zelf... of wat je ook wilt... Herhaal: ‘Uw wil geschiede’ als een mantra....

Roep in jezelf de intentie op om al het gebabbel en geruis in je tot rust te brengen... en laat je aandacht door je lichaam bewegen... van boven naar beneden en omgekeerd....
Als je ergens een gespannnen gevoel waarneemt vraag dan of dit zich mag ontspannen...

Breng vervolgens je aandacht helemaal naar je ademhaling.... Volg het rijzen en het dalen van de buik... en volg dit een paar minuten.... alleen het rijzen en dalen van de buik... de ademhaling die komt en gaat... als vanzelf.

Ga dan in aandacht naar je hart... word je bewust van het kloppen van je hart, als geluid en als gevoel.... Roep de intentie op dat je hartslag vertraagt....

Breng dan je aandacht naar je handen. Voel het kloppen van je hart in je handen.... Voel het tintelen en de warmte die van je hart uitgaat.
Vraag in gedachten dat de bloedstroom en de temperatuur van je handen toenemen.... je handen worden warmer...

Ga dan met je aandacht naar je ogen... voel het kloppen van je hart in je ogen.... en dan vervolgens in je hele gezicht...

Voel hoe nu je bewustzijn zich vrij kan bewegen door je hele lichaam... voel de warmte, het tintelen, het kloppen van je hart op iedere plek die je maar wilt.

Als je een gebied in je lichaam ontdekt, dat op dit moment genezing nodig heeft... roep dan de intentie op dat dat gebied nu warmte ontvangt... Als je geen speciaal gebied voelt dat genezing nodig heeft... breng dan je bewustzijn gewoon terug naar je hart... maar breng de kloppende warmte van je hartslag naar elk punt dat je wilt voeden en genezen.

Herhaal nu... gedurende enkele minuten... in gedachten de volgende twee woorden... als een mantra: genezing en transformatie... genezing en transformatie.

Breng het bewustzijn terug naar je hart... deze keer zonder bedoeling... Wees je gewoon bewust van je hartslag... Breng dan je bewustzijn naar je ademhaling...

Als het belletje klinkt... ga dan wat dieper ademhalen en open na enkele ogenblikken rustig je ogen.