De betekenis van Mantra’s bij meditatie.

Het woord Mantra bestaat uit twee delen:’man’, dit betekent geest en ‘tra’ wat voertuig of instrument betekent. Letterlijk betekent Mantra dus: voertuig van de geest.

Alle klanken zijn in wezen trillingen, net als natuur- en dierengeluiden. Eigenlijk bestaat alles wat wij waarnemen in onze omgeving en op aarde uit trillingen…een steen, hout etc.
Hoe kunnen we ons nu werkelijk bewust worden van deze trillingen? Dat kan als wij in meditatie zijn, maar ook als je wilt op ieder moment, omdat je lichaam constant in trilling is.

Wat doet nu de mantra? Als je mediteert en je herhaalt een mantra in je hoofd, dan zet dit een mentale trilling in gang. Deze trilling brengt je in het kosmisch veld van zuiver bewustzijn.

Er zijn heel veel mantra’s die je kunt gebruiken. Sommige leraren geven je een mantra en wijzen je erop dat je deze voor jezelf moet houden. In wezen is iedere klank die voor jou goed aanvoelt geschikt om te mediteren.
Een heel bekende mantra is bijvoorbeeld AUM of OHM…dit wordt wel de universele mantra genoemd.

Een mantra die Deepak Chopra aanbeveelt is de eenvoudige mantra SO-HUM. Dit is de mantra van de adem en betekent: 'ik ben die ik ben'

Als je goed op je ademt let kun je de klanken van binnen horen: bij het geluid van de in-ademing is het geluid van de trilling SO. Bij het uitademen verandert de klank in HUM.

Als je gaat zitten adem dan rustig in en denk SO. Bij het uitademen denk je HUM. Je zult merken dat gaandeweg je adem rustiger wordt en dat het soms zelfs lijkt dat de klank SO-HUM helemaal op de achtergrond verdwijnt.
Hier zie je weer dat als je de adem tot rust brengt je tevens je geest tot rust.

Als je in het veld van zuiver bewustzijn komt kan het zijn dat je adem tijdelijk stopt, de tijd even stilstaat, je je helemaal opgenomen voelt in kosmisch bewustzijn.
Het gebruik van een mantra is een manier om dit kosmisch veld te ontdekken. Over de hele wereld worden mantra’s al eeuwenlang gebruikt.

Een mantra kun je ook zingen. Dit wordt dan chanten genoemd. De kracht hiervan is het constant herhalen van de mantra zodat speciale trillingen worden gecreeërd die een krachtige energie geven.OM MANI PADME HUM

Mantra’s zijn heilige klanken, die door het hele lichaam resoneren. Een mantra werkt het beste voor je als hij wordt gezongen, maar je kunt hem ook in stilte voor jezelf herhalen.
In Tibet zit de mantra Om Mani Padme Hum in z.g. “gebedsmolens”. Monniken draaien de gebedsmolen rond en rond en chanten (zingen) daarbij de mantra.

OM MANI PADME HUM

Uitspraak in het Tibetaans:
Oom Mani Pème Hoeng.

Deze mantra behoort bij de Boedha van Mededogen, één van de belangrijkste Boedha’s van Tibet.

De betekenis van deze mantra is:

De klank OM omvat de dimensies van Lichaam, Woord en Geest.
Vaak worden wij mensen door negatieve emoties weggetrokken van onze oorspronkelijke natuur.
Door OM wordt ons de mogelijkheid gegeven ons te zuiveren en eventuele negatieve ervaringen te transformeren.

OM is een universele mantra, die altijd in alle situaties toegepast kan worden.

MANI: Dit betekent juweel en staat borg voor liefde en mededogen, wat alles mogelijk maakt.

PADME: Dit is de Lotus, de bloem die op het water bloeit en alle dingen laat zien zoals ze werkelijk zijn. Het is de bloem van wijsheid en van inzicht.

HUM staat voor de geest van Verlichting en de klank zuivert de geest.

Het mooie van deze mantra is dat deze door ALLE chakra’s stroomt en een enorme kracht heeft.
Terwijl je Om Mani Padme Hum meezingt…kun je in het ritme meebewegen en kun je je handen de chakra’s laten aanraken.REIS-MANTRA’S

OOSTEN: Neem gekromd mes in de hand en zwaai ermee door de lucht (3 x) in oostelijke richting.
Of:

Leg iets van metaal in richting oosten en zeg:

Mama kara kara yeh so har

ZUIDEN: Vul bakje met water en gooi wat water 3 x in richting zuiden
Of:

Gooi water in richting zuiden en zeg:

Mama come come yeh so har

NOORDEN: Neem 3 x hoopje aarde en werp het richting noorden.
Of:

Leg 3 hoopjes aarde in richting noorden en zeg:

Mama su su yeh so har WESTEN: Steek 3 wierookstokjes aan en houd ze in richting westen
Of:

Brand wierookstokje of steek drie kaarsen aan en zeg:

Mama ram ram yeh so har

Mantra 108 keer!! Zeggen

Leg dan in alle vier de hoeken van het huis een bosje takjes met bladeren of een plantje en zeg de mantra:

Mama putah putha yeh so har.

Wil je het wat sneller doen?

Houd een gekromd mes voor je en zwaai het 3 x van links naar rechts (8 kompasrichtingen en boven en onder)

Ongeluk voorkomen (alg):

Om ah kani ni kani ah ghila mandala manda yeh so har

(alle astrologische fouten of slechte timing en hun gevolgen worden overwonnen, er zullen zich gunstige zaken voordoen.)

Bovenstaande is afkomstig uit een tekstweergave van een lering die de grote indiase pandit Nagarjuna ooit kreeg van de boedha Manjushuri.
Het is een bewerking van een vertaling uit het Tibetaans door de eerwaarde lama Zopa Rinpoche.Mantra (niet twee)

Mantra-oefening

Een van de oudste mantra’s is de mantra “niet twee”.
Zodra je je verdeeld voelt, dualiteit in je voelt, zeg dan bij jezelf: “niet twee”.
Probeer dit niet op een mechanische manier te doen, maar wees je heel bewust van wat je zegt.

Bijvoorbeeld: Er komt liefde in je op... zeg dan: “niet twee”... anders staat haat je al op te wachten- ze zijn immers één.

Als er haat bij je opkomt, zeg dan: “niet twee”

Voel je onrust opkomen, zeg dan: “niet twee”, voel je je daarentegen heerlijk rustig en ontspannen, zeg dan ook: “niet twee”.

Alleen één is.

Het in jezelf of hardop zeggen moet gepaard gaan met begrip. Je moet het vullen met een doordringende helderheid. Pas dan zul je plotseling een ontspanning van binnen ervaren.

Zeg het met begrip en herhaal het niet op een mechanische manier….dan zal er een helder inzicht in je verrijzen!

Bron: Osho